Uvjeti korištenja stranice

Značenje izraza

Izdavač Internet stranice Ausdauerkraft GmbH (u daljnjem tekstu: „Izdavač“).  Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača. Korisnik Internet stranice  je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici. Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar iste domene.

Općenito

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranice (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet stranice. Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice u skladu s istima. Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

 

Promjena Općih uvjeta korištenja

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice , smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena. http://optout.aboutads.info/choises/

Ponašanje korisnika

Obveza i dužnost Korisnika je koristiti Internet stranicu isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet stranicama strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica  na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju Izdavaču.

Privatnost

Prilikom korištenja Internet stranica i njezinih pojedinih funkcionalnosti od strane Korisnika,Izdavač može prikupljati određene osobne podatke Korisnika te iste obrađivati i pohranjivati u za to predviđene svrhe. Korištenjem Internet stranica pristajete na javno objavljena Pravila privatnosti Izdavača te potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili Pravilna privatnosti. Pravila privatnosti Izdavača nalaze se na Internet stranici „Pravila privatnosti“.

Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internet stranicama, smatra se da Korisnik daje Izdavaču pravo korištenja tih
komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)
Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika. Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice, daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Internet stranica na računalo Korisnika pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće). Korištenjem Internet stranica bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnost pregledavati Internet stranicu, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.
Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici „Upotreba kolačića“.

Završne odredbe

U slučaju da je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništetna. Ukoliko Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava. Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranica  nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem u Zagrebu. Registracijom/prijavom na Kontakt obrazac, prijavom na Newsletter na Internet stranici smatra se da je Korisnik ove Opće uvjete u cijelosti pročitao, ispravno protumačio i prihvatio.