Pravila zaštite privatnosti

Ausdauerkraft GmbH (u daljnjem tekstu: „Ausdauerkraft“) brine o osobnim podacima koje nam dajete korištenjem Internet stranica. Ausdauerkraft prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristi isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste informirani. Na jednak način ne dijeli podatke s trećim stranama bez da Vas je o tome informirao i zatražio Vaš pristanak. Ausdauerkraft uvijek nastoji Vaše podatke obrađivati i pohranjivati samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih su se prikupljali ili kao što je to zahtijevao neki ugovor ili primjenjivi zakon.

 

Podaci koje prikupljamo

Kako bi održali funkcionalnost internetskih stranica i omogućili usluge koje korisnici traže, Ausdauerkraft na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetskih stranica  moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje Vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, datum rođenja, telefonski broj…Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani. Ausdauerkraft prikuplja podatke o Vašem korištenju Internet stranicama , odnosno o načinu kako i za što se iste stranice koriste. Takvi podaci su nam potrebni kako bismo osigurali adekvatan i kvalitetan rad Internet stranica, te kako bismo Vam mogli pružati kvalitetne usluge i poboljšati usluge koje Vam pružamo. Internet stranice  koriste tzv. kolačiće. Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na stranici „Upotreba kolačića“. Nadalje, Izdavač može prikupiti podatke o vašoj geografskoj lokaciji. Takvi podaci mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korištenja Internet stranicama na temelju IP adrese ili GPS podataka o Vašem uređaju. Takvi podaci koriste se radi unaprjeđenja naših usluga te osiguranja kvalitete usluga koju pružamo Vama. Izdavač ističe kako vaši uređaji imaju opciju isključenja ili ograničenja davanja podataka o Vašoj lokaciji, a kojim opcijama se možete slobodno koristiti. Prilikom prikupljanja osobnih podataka, moguća je pohrana određenih podataka od strane platforme Google Analytics, a o kojoj platformi ste detaljnije upoznati kroz pravila Izdavača o korištenju kolačića. Za više podataka o pravilima privatnosti platforme Google Analytics, možete se informirati putem sljedećeg linka: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Naše pojedine usluge dostupne putem Internet sadržaja omogućuju Vam izravno kontaktiranje Ausdauerkraft radi postavljanja upita i rezervacije termina u sklopu usluga koje Ausdauerkraft pruža. U vezi s tim našim uslugama, moguće je da ćemo od vas zatražiti određene podatke o Vama kako bismo Vas mogli što bolje upoznati sa uslugama te kako bi s druge strane Ausdauerkraft mogao postupiti po Vašem zahtjevu. U takvoj situaciji, Vaši osobni podaci su nužni jer bez njih Ausdauerkraft ne može postupiti po Vašem zahtjevu te će Vam stoga biti prikazan obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s pravilima o privatnosti, a koji je potrebno potvrdno označiti.

Sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja, javnog su karaktera te nemaju status povjerljivih i provjerenih informacija pa stoga Ausdauerkraft može nadzirati i ukloniti neprimjeren sadržaj komunikacije Korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja.

Pristupom i upotrebom ove Internet stranice, pristajete na korištenje opisanih alata te drugih podataka na Vašem uređaju. Isto tako, pristajete da Ausdauerkraft i treće strane mogu pristupiti kolačićima, tehnologijama lokalnog pohranjivanja i podacima.

 

Prikupljanje podataka i kome su dostupni

Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:
• za Vaše korištenje usluga;
• za pružanje usluga i izvršavanje Vaših zahtjeva;
• kako bi Vam se pružali sadržaji i preporuke na temelju Vaših aktivnosti na Internet stranici;
• za slanje promotivnih materijala;
• radi unaprjeđenja našeg poslovanja i razvoja usluga koje Vam se pružaju;
• radi komunikacije s Vama;
• radi analize načina na koji osobe koje upotrebljavaju naše usluge i sadržaje da bismo ih poboljšali i razvili
• u druge svrhe uz Vaš pristanak.
Podaci o Vama neće se objavljivati javnosti. Vodimo brigu o tome kome dajemo Vaše podatke te iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez vašeg pristanka. U slučaju prijenosa podataka, poduzet ćemo sve mjere kako bi se isti zaštitili te ćemo, ako je moguće, nužno i razumno, iste pseudonimizirati ili na drugi način otežati njihovo povezivanje s Vama, a u iznimnim situacijama ćemo Vaše podatke nastojati potpuno anonimizirati i to u situaciji gdje procijenimo da postoji rizik za očuvanje Vaših prava. Otkrivanje Vaših podataka moguće je prema subjektima koji stoje u neposrednoj poslovnoj vezi s Ausdauerkraft i koji su sastavni dio našeg poslovanja. Nadalje, moguće je dijeljenje Vaših podataka s pouzdanim i sigurnim poslovnim partnerima, a čije usluge i proizvodi su sastavni dio usluga, a osobito zdravstvenih usluga koje Ausdauerkraft pruža.
Vaša sigurnost nam je uvijek na prvom mjestu. Ako bi to bilo naloženo zakonom ili odlukom upravnog ili sudbenog tijela, može doći do
otkrivanja podataka nadležnim tijelima i drugim stranama:
• kako bismo bili u skladu sa zakonom ili kako bismo odgovorili na obavezne pravne postupke (kao što je nalog za pretraživanje ili drugi sudski nalog);
• kako bismo provjerili ili postigli usklađenost s pravilima kojima se vode naše usluge i
• kako bismo zaštitili prava, vlasništvo ili sigurnost korisnika, klijenata i samog Izdavača.

Ausdauerkraft koristi i redovito unaprjeđuje svoj sustav prikupljanja i obrade osobnih podataka, sve kako bi osigurao svoju usklađenost s pravnim propisima i naravno, Vašu sigurnost. Pri tome, koriste se razumne fizičke i tehničke mjere zaštite podataka i nastoje se pratiti tehnička dostignuća i smjernice tijela nadležnih za osobne podatke, kako na razini RH tako i na razini EU. Ausdauerkraft mora istaknuti kako uslijed brzog razvoja tehnologije, svaki korisnik Internet sustava mora biti svjestan da niti jedan sustav nije apsolutno siguran i kako objektivno nije moguće unaprijed predvidjeti sve rizike koji mogu nastati na Internetu. Ausdauerkraft osobito ne može utjecati na manjkavosti usluga koje pružaju treće osobe a koje su nužne radi postojanja ove Internet stranice. Nedopušteni napadi na ovu stranicu i na Ausdauerkraft uvijek su mogući iako razumno nastojimo umanjiti sve rizike koji mogu nastati. U svakom slučaju biti ćemo ustrajni u nastojanjima da svoj sustav zaštite osobnih podataka učini što je moguće sigurnijim.

 

Ostalo

Ako Vam unatoč sadržaju ove izjave o privatnosti i zaštiti osobnih podataka pojedine stvari i dalje nisu jasne, odnosno ako smatrate da Vam pojedini detalji nisu dovoljno objašnjeni, slobodno se sa svojim razumnim upitima obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka. Isti će, sukladno objektivnim mogućnostima nastojati odgovoriti na sve razumne upite i dati Vam sve razumno dostupne informacije kako bi se osigurala Vaša informiranost. Prema primjenjivim zakonima, dužni smo Vas informirati kako imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, kako Ausdauerkraft tako i hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Na Vaše traženje, Ausdauerkraft će Vam dati obavijesti o tome na koji način se obrađuju osobni podaci. Ukoliko su osobni podaci netočni, na Vaš zahtjev će se isti ispraviti. U tom slučaju, kao i u drugim slučajevima predviđenim primjenjivim propisima, možete tražiti ograničenje obrade. Sve Vaše upite, naš službenik za obradu osobnih podataka će ispitati te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita. U slučaju nerazumnih, pretjerano detaljnih, učestalo ponavljanih i na drugi način neopravdano teških upita, Ausdauerkraft pristoji pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za davanje odgovora na Vaš upit. U najiznimnijim situacijama, Ausdauerkraft će odbiti odgovoriti na Vaš upit.