Uvjeti korištenja stranice

Značenje izraza

Izdavač Internet stranice je Ausdauerkraft GmbH (u daljem tekstu: „Izdavač“).  Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača. Korisnik Internet stranice  je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici. Internet stranica podrazumeva sve Internet stranice i njihove delove koji se nalaze unutar istog domena.

Uopšteno

Ovi Opšti uslovi korišćenja Internet stranice (u daljnjem tekstu: „Opšti uslovii“) propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Internet stranice. Korišćenjem ovih Internet stranica, Korisnici potvrđuju da se slažu s ovde iznesenim uslovima i pravilima te pristaju na korišćenje Internet stranice u skladu s istim. Pravo korišćenja ovih Internet stranica lično je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vreme pružanja usluga od strane Izdavača.

Promena Opštih uslova korišćenja

Izdavač zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili deo informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, te može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmeniti bilo koji od ovde navedenih Opštih uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ukoliko dođe do promene Opštih uslova korišćenja, a Korisnik nastavi da koristi Internet stranice, smatra se da prihvata Opšte uslove korišćenja u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje Opštih uslova korišćenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama. Svako korišćenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmenama Opštih uslova korišćenja, od strane Korisnika nakon takve promene smatraće se kao prihvatanje tih promena. http://optout.aboutads.info/choises/

Ponašanje korisnika

Obaveza i dužnost Korisnika je da koristi Internet stranicu isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s opštim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smeju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj oceni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korišćenju ili uživanju u Internet stranicama strogo je zabranjeno. Korisnik ne sme koristiti Internet stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalnog oglašavanja, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica  na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju Izdavaču.

Privatnost

Prilikom korišćenja Internet stranica i njezinih pojedinih funkcionalnosti od strane Korisnika,Izdavač može prikupljati određene lične podatke Korisnika te iste obrađivati i čuvati u za to predviđene svrhe. Korišćenjem Internet stranica pristajete na javno objavljena Pravila privatnosti Izdavača te potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili Pravilna privatnosti. Pravila privatnosti Izdavača nalaze se na Internet stranici „Pravila privatnosti“.

Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internet stranicama, smatra se da Korisnik daje Izdavaču pravo korišćenja tih
komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se čuva na PC Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet poseti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika. Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice, dalja unapređenja, poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Internet stranica na PC Korisnika čuva malenu količinu informacija (kolačiće). Korišćenjem Internet stranica bez promene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na čuvanje kolačića na PC Korisnika, Korisnik prihvata korišćenje i čuvanje kolačića na svoj PC. Ukoliko Korisnik ne pristane na čuvanje kolačića čuvanje istih na PC Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnost da pregleda Internet stranicu, s tim da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne. „Upotreba kolačića“.

Završne odredbe

U slučaju da je neka od odredbi ovih Opštih uslova korišćenja beznačajna, takva beznačajnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Opštih uslova, te će preostali delovi ovih Opštih uslova ostati na snazi, a beznačajna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je baznačajna. Ukoliko Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Opštih uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava. Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korišćenjem Internet stranica  nadležan je stvarno nadležni sud sa sedištem u Novom Sadu. Registracijom/prijavom na Kontakt obrazac, prijavom na Newsletter na Internet stranici smatra se da je Korisnik ove Opšte uslove u celosti pročitao, ispravno protumačio i prihvatio.